Ostukorv:

0 tk - 0,00 €
Ostukorvis pole tooteid.

0

Ostutellimuse üldtingimused

 • Alates 12. augustist 2016
 • 1. Tingimuste kohaldamisala ja kehtivus

  1.1 Nende ostutellimuse üldtingimustega (edaspidi: tingimused) reguleeritakse ühelt poolt üksikisiku ja juriidilise isiku (edaspidi: ostja) ning teiselt poolt Spring River OÜ, registrikood 12055472, aadress Osmussaare tänav 10, 13811, Tallinn, Eesti (edaspidi: müüja) vahelisi suhteid (ostjat ja müüjat nimetatakse edaspidi ühiselt poolteks), seoses kaupade ja teenuste (edaspidi: kaup) tellimisega internetipoes www.springriver.eu (edaspidi:e-pood) ostu-müügilepingu (edaspidi: müügileping) sõlmimisel.

  1.2 Tingimustega nõustudes kinnitab ostja, et on müügilepingu tingimused läbi lugenud, nendega nõustunud ning järgib neid.

  1.3 Müüjal on õigus tingimusi seoses kaubaga parandada ja muuta. Tingimuste ja hinnakirjade muudatused kuvatakse müüja e-poes. Tingimuste muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest e-poes. Kui tellimus tehakse enne uute tingimuste jõustumist, kehtivad tingimused, mis kehtisid tellimuse tegemise ajal, kui seaduses või käesolevates nõuetes pole sätestatud teisiti.

  1.4 E-poest kauba ostmisest tulenevaid õigussuhteid reguleerivad lisaks tingimustele Eesti Vabariigi õigusaktid.

  1.5 Tingimustega otseselt reguleerimata küsimusi reguleeritakse Eesti Vabariigi õigusaktidega.

 • 2. Klienditugi

  2.1 Müüja klienditoe osakond töötab tööpäevadel kell 9 kuni 17.

  2.2 Kliendituge osutatakse inglise, vene ja eesti keeles.

 • 3. Kauba ostmine ja tellimine e-poest

  3.1 E-poest on võimalik osta kaupa, millele on lisatud link „Lisa ostukorvi“.

  3.2 Ostmiseks saadaval oleva kauba kogus täpsustatakse viivitusega ning võib erineda müüja tegelikust laoseisust.

  3.3 Kauba valikut ja hindu võidakse muuta ilma ette teatamata.

  3.4 Kõik e-poe hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu.

  3.5 Sõltuvalt kehtiva käibemaksukohustuslase registreerimisnumbri olemasolust vabastatakse käibemaksust ostjad, kes on pärit muudest Euroopa Liidu liikmesriikidest peale Eesti.

  3.6 Tellimuse tegemine e-poes ei tähenda müügilepingu sõlmimist. Müügileping loetakse sõlmituks ja jõustub vastavalt tellimuse kinnitusele tasumisele kuuluva makse laekumisega müüja pangakontole.

  3.7 Pärast tellimuse tegemist peab ostja vähemalt 5 tööpäeva jooksul tasuma täielikult ettemakse, mille tegemata jätmisel tellimus automaatselt tühistatakse.

  3.8 Ostjal on õigus tühistada maksmata ja üle andmata tellimus, teavitades sellest müüjat.

 • 4. Kauba transport ja üleandmine

  4.1 Kaup antakse üle ostja tellimuses märgitud üleandmisaadressil. Ostjat teavitatakse üleandmisest, kasutades tellimuse tegemisel sisestatud kontaktandmeid.

  4.2 Kõiki tellimusi töödeldakse müüja laos kahe tööpäeva jooksul pärast ettemakse laekumist.

  4.3 Transport võtab sõltuvalt ostja asukohast aega 1 kuni 10 tööpäeva.

  4.4 Kauba üleandmine toimub tööpäevadel.

  4.5 Ostja tellimusele lisatakse transpordikulud, mida kuvatakse e-poe kassas. Transporditasudele kohaldub Eesti Vabariigis kehtiv käibemaks.

  4.6 Kui kauba hind on muutunud või kaup ei ole saadaval, mistõttu on üleandmine tellimuses sätestatud tähtajal võimatu, teavitab müüja ostjat viivitusest, kasutades tellimuses märgitud kontaktandmeid. Teavituses peab olema toodud kas avaldus üleandmise võimatuse või ettepanek tellitud kauba üleandmise uute tingimuste kohta. Kui ostja pakutud tingimustega ei nõustu, on tal õigus tellimus üles öelda. Sellisel juhul kohaldub tingimuste punkt 6.

 • 5. Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

  5.1 Kui ostetud kaup osutub mingil põhjusel ebasobivaks, võib ostja taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

  5.2 Raha makstakse tagasi ainult algses maksevormis.

  5.3 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning algpakend, dokumendid, kasutusjuhendid jne peavad olema säilinud.

  5.4 Ostja nõustub kandma kauba tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud siis, kui tagastatav kaup erineb tellitust.

  5.5 Müügilepingu lõpetamisel tagastatakse ostetud kaup viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.

  5.6 Tooteid märkega „TÜHJENDUSMÜÜK“ pakutakse lõpumüügis. Tagastamine ega välja vahetamise pole nende toodete puhul võimalik.

  5.7 Ostja saadab e-kirja aadressile sales@springriver.eu koos tellimuse numbri ja taotlusega kaup tagastada ja müügilepingust taganeda.

  5.8 Müügilepingust taganemise korral saab kauba tagastada müüja lattu e-poes toodud aadressil. Ostja peab meeles pidama, et müüja ei vastuta kadunud või kahjustunud pakkide eest.

  5.9 Raha tagastatakse 14 päeva jooksul paki kättesaamisest vastavalt algsele maksemeetodile, mida ostja kasutas ostutellimuse eest tasumiseks.

 • 6. Müügilepingu ülesütlemine

  6.1 Ostjal on õigus tellimus lisatasuta üles öelda pärast selle eest tasumist, kuid enne kauba kätte toimetamist. Müügilepingu ülesütlemiseks peab ostja saatma vastava teavituse ning müügilepingu numbri e-posti aadressile sales@springriver.ee. Vastusena saadab müüja kinnituse müügilepingu ülesütlemise kohta.

 • 7. Andmekaitse ja konfidentsiaalsus

  7.1 Müüja tagab ostja andmete, sh isikuandmete, kaitse ning kasutuse vastavalt privaatsuseeskirjades sätestatud korrale. Ostja kinnitab, et on privaatsuseeskirjad läbi lugenud ning nõustub nendega.

  7.2 Müüja kasutab e-poes SSL (turvasoklite kihi) tehnoloogiat, et tagada ostjale võimalikult ohutu ja turvaline ostuelamus.

  7.3 Müüja austab ja kaitseb ostja privaatsust. Müüja ei anna ega müü kellelegi ostja isikuandmeid.

 • 8. Vastutus ja vaidluste lahendamine

  8.1 Müüja vastutab ostja ees ning ostja müüja ees teisele poolele tingimuste rikkumisega põhjustatud kahju eest Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

  8.2 Müüja ei vastuta ostja ees ostja kantud kahju või kauba üleandmisega viivitamise eest eeldusel, et kahju või üleandmisega viivitamine on põhjustatud asjaoludest, mida müüja ei suutnud mõjutada ning mille teket müüja ette ei näinud ja ei oleks saanud ette näha.

  8.3 Tellimuste ja ostudega seoses ostja ja müüja vahel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Kui kokkuleppele ei jõuta, on pooltel õigus pöörduda enda õiguste kaitseks kas Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel kohalduvad pooltele Eesti Vabariigi kehtivad õigusaktid.

 • 9. Tingimuste kehtivus

  9.1 Müüja e-poe tingimused kehtivad alates 12. augustist 2016.